Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 255 výsledkov bez obmedzenia účinnosti
Rozbaliť393/2021 Z. z. - Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 292/2020 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023
Rozbaliť337/2021 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vydáva štatistický číselník ústredných orgánov štátnej správy
Rozbaliť283/2021 Z. z. - Zákon o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu
Rozbaliť449/2020 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní
Rozbaliť292/2020 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023
Rozbaliť100/2020 Z. z. - Opatrenie o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní
Rozbaliť44/2020 Z. z. - Opatrenie o spôsobe zisťovania údajov a vzory sčítacích formulárov na sčítanie obyvateľov a sčítacích formulárov na sčítanie domov a bytov
Rozbaliť441/2019 Z. z. - Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prevádzky kontaktného miesta
Rozbaliť440/2019 Z. z. - Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technickom zabezpečení poskytovania údajov z administratívnych zdrojov
Rozbaliť435/2019 Z. z. - Opatrenie o systéme identifikácie elektronickej identity obyvateľa a systéme overenia elektronickej identity obyvateľa prostredníctvom jeho autentifikácie
Rozbaliť403/2019 Z. z. - Opatrenie o preukaze asistenta sčítania
Rozbaliť223/2019 Z. z. - Zákon o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021
Rozbaliť157/2018 Z. z. - Zákon o metrológii
Rozbaliť18/2018 Z. z. - Zákon o ochrane osobných údajov
Rozbaliť250/2017 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020
Rozbaliť384/2015 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní
Rozbaliť272/2015 Z. z. - Zákon o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci
Rozbaliť291/2014 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na r. 2015 až 2017
Rozbaliť257/2014 Z. z. - Vyhláška ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy)
Rozbaliť243/2012 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia odborov vzdelania
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.