Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 457 výsledkov k 17. 9. 2019
...
Rozbaliť242/2019 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov
Rozbaliť54/2019 Z. z. - Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti
Rozbaliť8/2019 Z. z. - Rozhodnutie o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky
Rozbaliť314/2018 Z. z. - Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky
Rozbaliť112/2018 Z. z. - Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
Rozbaliť29/2017 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o alternatívnom autentifikátore
Rozbaliť400/2015 Z. z. - Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky
Rozbaliť308/2015 Z. z. - Vyhláška o výdavkoch spojených s voľbami
Rozbaliť307/2015 Z. z. - Rozhodnutie o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
Rozbaliť430/2013 Z. z. - Rozhodnutie o vyhlásení voľby prezidenta Slovenskej republiky
Rozbaliť1/2013 Z. z. - Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o amnestii
Rozbaliť392/2011 Z. z. - Zákon o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu
Rozbaliť385/2011 Z. z. - Vyhláška o hospodárskej mobilizácii a o riadení štátu v krízových situáciách
Rozbaliť357/2011 Z. z. - Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky z 25. októbra 2011
Rozbaliť347/2011 Z. z. - Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
Rozbaliť179/2011 Z. z. - Zákon o hospodárskej mobilizácii
Rozbaliťr1/c24/2011 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 468/2010 Z. z.
Rozbaliť429/2010 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vydáva Štatistický číselník orgánov ústrednej štátnej správy
Rozbaliť414/2010 Z. z. - Oznámenie o opatrení druhovej, organizačnej a ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
Rozbaliť376/2010 Z. z. - Oznámenie o opatrení druhovej, organizačnej a ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené