Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 220 výsledkov k 13. 8. 2020
Rozbaliť133/2020 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa dočasne obnovuje kontrola hraníc na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky
Rozbaliť54/2019 Z. z. - Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti
Rozbaliť8/2019 Z. z. - Rozhodnutie o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky
Rozbaliť314/2018 Z. z. - Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky
Rozbaliť29/2017 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o alternatívnom autentifikátore
Rozbaliť400/2015 Z. z. - Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky
Rozbaliť308/2015 Z. z. - Vyhláška o výdavkoch spojených s voľbami
Rozbaliť307/2015 Z. z. - Rozhodnutie o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
Rozbaliť430/2013 Z. z. - Rozhodnutie o vyhlásení voľby prezidenta Slovenskej republiky
Rozbaliť1/2013 Z. z. - Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o amnestii
Rozbaliť392/2011 Z. z. - Zákon o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu
Rozbaliť385/2011 Z. z. - Vyhláška o hospodárskej mobilizácii a o riadení štátu v krízových situáciách
Rozbaliť179/2011 Z. z. - Zákon o hospodárskej mobilizácii
Rozbaliť429/2010 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vydáva Štatistický číselník orgánov ústrednej štátnej správy
Rozbaliť323/2010 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb
Rozbaliť101/2010 Z. z. - Zákon o preukazovaní pôvodu majetku
Rozbaliť9/2010 Z. z. - Zákon o sťažnostiach
Rozbaliť505/2009 Z. z. - Zákon o akreditácii orgánov posudzovania zhody
Rozbaliť497/2009 Z. z. - Zákon o štátnom rozpočte na rok 2010
Rozbaliť459/2009 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú vyobrazenia štátnych vyznamenaní
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené