Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 9 140 výsledkov bez obmedzenia účinnosti
...
Rozbaliť176/2021 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
Rozbaliť170/2021 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
Rozbaliť169/2021 Z. z. - Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 139/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality v znení vyhlášky č. 426/2019 Z. z.
Rozbaliť158/2021 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje vzor formulára na vykonanie testu proporcionality v oblasti regulácie povolaní
Rozbaliť149/2021 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Rozbaliť119/2021 Z. z. - Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o získaní odbornej spôsobilosti člena lodnej posádky
Rozbaliť114/2021 Z. z. - Oznámenie, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva
Rozbaliť97/2021 Z. z. - Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú profesijné organizácie, ktorých členovia vykonávajú regulované povolanie
Rozbaliť96/2021 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19
Rozbaliť93/2021 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19
Rozbaliť84/2021 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrad zdravotnej poisťovne za poskytovanie zubno-lekárskej pohotovostnej služby a ambulantnej pohotovostnej služby, spôsob výpočtu a pravidlá výpočtu týchto úhrad v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 58/2019 Z. z.
Rozbaliť70/2021 Z. z. - Vyhláška o zaručenej konverzii
Rozbaliť58/2021 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19
Rozbaliť55/2021 Z. z. - Uznesenie vlády č. 83 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
Rozbaliť53/2021 Z. z. - Vyhláška o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže na rok 2021
Rozbaliť51/2021 Z. z. - Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín
Rozbaliť38/2021 Z. z. - Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 64 k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 30
Rozbaliť36/2021 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Čachtické Karpaty
Rozbaliť35/2021 Z. z. - Nariadenie, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Široká
Rozbaliť34/2021 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Ostrovné lúčky
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.