Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 85 výsledkov k 27. 11. 2021
Rozbaliť273/2019 Z. z. - Oznámenie o intervenčnom opatrení vo vzťahu k finančným rozdielovým zmluvám
Rozbaliť114/2018 Z. z. - Úplne znenie zákona o dohľade nad finančným trhom
Rozbaliť112/2018 Z. z. - Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
Rozbaliť36/2018 Z. z. - Oznámenie o opatrení na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a poradcu
Rozbaliť200/2017 Z. z. - Oznámenie o opatrení o náležitostiach žiadosti banky o predchádzajúci súhlas na zriadenie pobočky v zahraničí
Rozbaliť199/2017 Z. z. - Oznámenie o opatrení na zistenie ďalších osôb, ktoré majú k banke alebo k pobočke zahraničnej banky osobitný vzťah
Rozbaliť157/2017 Z. z. - Oznámenie o rizikách a systéme riadenia a merania rizík, výpočte celkového rizika a rizika protistrany v doplnkových dôchodkových fondoch
Rozbaliť96/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení o vlastných zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
Rozbaliť67/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení o predkladaní výkazov a hlásení poisťovňou, na ktorú sa uplatňuje osobitný režim
Rozbaliť64/2016 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia o predkladaní výkazov burzou a centrálnym depozitárom CP na účely dohľadu nad finančným trhom
Rozbaliť63/2016 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia o predkladaní výkazov obchodníkmi s CP na účely vykonávania dohľadu
Rozbaliť62/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení o poskytovaní informácie o čistej hodnote majetku v DDF
Rozbaliť61/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení o poskytovaní informácií o stave majetku v DDF
Rozbaliť60/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení o predkladaní oznámení o prekročení a zosúladení limitov v majetku DF a DDF
Rozbaliť37/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení o predkladaní výkazov poisťovňou, zaisťovňou, DSS a DDS
Rozbaliť36/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení o predkladaní výkazov bankami na štatistické účely
Rozbaliť35/2016 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia o predkladaní výkazu správcovskou spoločnosťou za podielový fond
Rozbaliť32/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení o predkladaní výkazov Slovenskou kanceláriou poisťovateľov
Rozbaliť256/2015 Z. z. - Oznámenie o opatrení o solventnosti pre poisťovne
Rozbaliť248/2014 Z. z. - Oznámenie o opatrení o predkladaní výkazu faktoringovou alebo lízingovou spoločnosťou
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.