Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 14 výsledkov k 26. 8. 2019
Rozbaliť318/2017 Z. z. - Vyhláška o vzore daňového a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja
Rozbaliť63/2017 Z. z. - Vyhláška o vzore tlačiva daňového a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z bezdymového tabakového výrobku
Rozbaliť275/2015 Z. z. - Vyhláška o vzore daňového a dodatočného daňového priznania k dani z tabakových výrobkov
Rozbaliť90/2015 Z. z. - Nariadenie vlády o zániku daňového nedoplatku nezaplatenej sankcii k zaplatenej DPH
Rozbaliť411/2014 Z. z. - Oznámenie o opatrení o vzore daňového priznania k dani z motorových vozidiel
Rozbaliť379/2014 Z. z. - Vyhláška o podmienkach on-line pripojenia ERP s IS finančnej správy
Rozbaliť229/2014 Z. z. - Vyhláška ustanovujúca rozsah daňových predpisov k možnosti vydať záväzné stanovisko
Rozbaliť424/2013 Z. z. - Oznámenie o opatrení o vzoroch tlačív daňových priznaní k dani z príjmov
Rozbaliť442/2012 Z. z. - Zákon o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní
Rozbaliť304/2012 Z. z. - Oznámenie o vzore daňového priznania k dani z motorových vozidiel
Rozbaliť118/2012 Z. z. - Vzory daňových priznaní k spotrebnej dani z alkoholických nápojov
Rozbaliť22/2012 Z. z. - Oznámenie o ustanovení vzoru daňového priznania k dani z emisných kvót
Rozbaliť541/2011 Z. z. - Vyhláška o vzoroch daňových a dodatočných daňových priznaní k dani z elektriny, uhlia a zemného plynu
Rozbaliť378/2011 Z. z. - Vyhláška o spôsobe označovania platby dane
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené