Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 57 výsledkov k 19. 10. 2021
Rozbaliť186/2021 Z. z. - Novela Colného zákona
Rozbaliť88/2021 Z. z. - Nariadenie vlády o upustení od vyrubenia úroku z omeškania a uloženia sankcie
Rozbaliť443/2020 Z. z. - Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 254/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov
Rozbaliť442/2020 Z. z. - Novela vyhlášky o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach v znení neskorších predpisov
Rozbaliť441/2020 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú normy strát minerálneho oleja a spôsob ich výpočtu
Rozbaliť108/2019 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje vzor oznámenia o výrobe destilátu
Rozbaliť175/2017 Z. z. - Novela vyhlášky o denaturačných prostriedkoch a ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu
Rozbaliť63/2017 Z. z. - Vyhláška o vzore tlačiva daňového a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z bezdymového tabakového výrobku
Rozbaliť256/2014 Z. z. - Vyhláška o označovaní balení kontrolných známok na balenia liehu
Rozbaliť255/2014 Z. z. - Vyhláška o označovaní balení kontrolných známok na balenia tabakových výrobkov
Rozbaliť254/2014 Z. z. - Vyhláška na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov
Rozbaliť118/2012 Z. z. - Vzory daňových priznaní k spotrebnej dani z alkoholických nápojov
Rozbaliť538/2011 Z. z. - Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu, o požiadavkách na denaturáciu liehu a manipuláciu s denaturovaným liehom, o požiadavkách na jeho vlastnosti a o určenom účele použitia denaturovaného liehu
Rozbaliť537/2011 Z. z. - Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na usporiadanie výrobného zariadenia na výrobu liehu, technologického zariadenia na spracovanie liehu, skladovanie liehu, prepravu liehu, vyskladňovanie liehu a preberanie liehu, kontrole množstva liehu, zisťovaní zásob liehu a o spôsobe vedenia evidencie liehu (o kontrole výroby a obehu liehu)
Rozbaliť530/2011 Z. z. - Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
Rozbaliť378/2011 Z. z. - Vyhláška o spôsobe označovania platby dane
Rozbaliťr1/c119/2011 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chýb v zákone č. 331/2011 Z. z.
Rozbaliť415/2010 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Českej republiky o zjednodušenom postupe pri preprave minerálneho oleja pevným potrubím v pozastavení spotrebnej dane
Rozbaliť493/2009 Z. z. - Zákon o niektorých opatreniach týkajúcich sa strategických spoločností
Rozbaliť192/2008 Z. z. - Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje prevodový kľúč kódov kombinovanej nomenklatúry na účely spotrebnej dane z minerálneho oleja
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.