Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 152 výsledkov bez obmedzenia účinnosti
Rozbaliť108/2019 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje vzor oznámenia o výrobe destilátu
Rozbaliť175/2017 Z. z. - Novela vyhlášky o denaturačných prostriedkoch a ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu
Rozbaliť63/2017 Z. z. - Vyhláška o vzore tlačiva daňového a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z bezdymového tabakového výrobku
Rozbaliť256/2014 Z. z. - Vyhláška o označovaní balení kontrolných známok na balenia liehu
Rozbaliť255/2014 Z. z. - Vyhláška o označovaní balení kontrolných známok na balenia tabakových výrobkov
Rozbaliť254/2014 Z. z. - Vyhláška na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov
Rozbaliť31/2014 Z. z. - Vyhláška o vzore daňového a dodatočného daňového priznania k dani z tabakových výrobkov
Rozbaliť118/2012 Z. z. - Vzory daňových priznaní k spotrebnej dani z alkoholických nápojov
Rozbaliť542/2011 Z. z. - Vyhláška o vzore daňového a dodatočného daňového priznania k dani z tabakových výrobkov
Rozbaliť541/2011 Z. z. - Vyhláška o vzoroch daňových a dodatočných daňových priznaní k dani z elektriny, uhlia a zemného plynu
Rozbaliť540/2011 Z. z. - Vyhláška o vzore daňového a dodatočného daňového priznania k dani z minerálneho oleja
Rozbaliť539/2011 Z. z. - Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z alkoholických nápojov
Rozbaliť538/2011 Z. z. - Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu, o požiadavkách na denaturáciu liehu a manipuláciu s denaturovaným liehom, o požiadavkách na jeho vlastnosti a o určenom účele použitia denaturovaného liehu
Rozbaliť537/2011 Z. z. - Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na usporiadanie výrobného zariadenia na výrobu liehu, technologického zariadenia na spracovanie liehu, skladovanie liehu, prepravu liehu, vyskladňovanie liehu a preberanie liehu, kontrole množstva liehu, zisťovaní zásob liehu a o spôsobe vedenia evidencie liehu (o kontrole výroby a obehu liehu)
Rozbaliť530/2011 Z. z. - Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
Rozbaliť378/2011 Z. z. - Vyhláška o spôsobe označovania platby dane
Rozbaliťr1/c119/2011 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chýb v zákone č. 331/2011 Z. z.
Rozbaliť277/2011 Z. z. - Vyhláška o vzore daňového priznania
Rozbaliť553/2010 Z. z. - Vzor daňového priznania a žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja
Rozbaliť535/2010 Z. z. - Vzory daňových priznaní a žiadostí o vrátenie spotrebnej dane
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené