Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 57 výsledkov k 20. 11. 2019
Rozbaliť385/2019 Z. z. - Zákon o kompenzačnom príspevku baníkom a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Rozbaliť265/2019 Z. z. - Opatrenie o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2024
Rozbaliť225/2019 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
Rozbaliť184/2019 Z. z. - Vyhláška zdravotnej klasifikácie na výkon funkcie spojenej s pridelením strelnej zbrane služobným úradom
Rozbaliť35/2019 Z. z. - Zákon o finančnej správe
Rozbaliť368/2018 Z. z. - Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice
Rozbaliť87/2018 Z. z. - Zákon o radiačnej ochrane
Rozbaliť63/2018 Z. z. - Novela Zákonníka práce
Rozbaliť227/2017 Z. z. - Opatrenie o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2018
Rozbaliť194/2017 Z. z. - Oznámenie o opatrení ktoré ustanovuje vzory ponukových listov v súvislosti so zmenou zákona o starobnom dôchodkovom sporení
Rozbaliť60/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení o predkladaní oznámení o prekročení a zosúladení limitov v majetku DF a DDF
Rozbaliť269/2016 Z. z. - Opatrenie o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2017
Rozbaliť109/2014 Z. z. - Opatrenie o suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2013
Rozbaliť103/2013 Z. z. - Opatrenie o sume všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2012
Rozbaliť136/2012 Z. z. - Opatrenie, ktorým sa ustanovuje suma vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2011
Rozbaliť526/2011 Z. z. - Opatrenie, ktorým sa ustanovuje výška dôchodkovej hodnoty na rok 2012
Rozbaliť521/2011 Z. z. - Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Rozbaliť164/2010 Z. z. - Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2009
Rozbaliť154/2009 Z. z. - Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2008
Rozbaliť204/2008 Z. z. - Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 30. apríla 2008 vo veci vyslovenia nesúladu § 82 ods. 10 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z. s čl. 1 ods. 1 prvou vetou v spojení s čl. 12 ods. 2, s čl. 13 ods. 3 a s čl. 39 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj s čl. 3 ods. 1, s čl. 4 ods. 3 a s čl. 30 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd a vo veci vyslovenia nesúladu § 293e ods. 1 až 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 2
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené