Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 61 výsledkov k 9. 4. 2020
Rozbaliť46/2020 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Rozbaliť466/2019 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Rozbaliť385/2019 Z. z. - Zákon o kompenzačnom príspevku baníkom
Rozbaliť382/2019 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Rozbaliť265/2019 Z. z. - Opatrenie o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2024
Rozbaliť234/2019 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Rozbaliť225/2019 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
Rozbaliť184/2019 Z. z. - Vyhláška zdravotnej klasifikácie na výkon funkcie spojenej s pridelením strelnej zbrane služobným úradom
Rozbaliť35/2019 Z. z. - Zákon o finančnej správe
Rozbaliť368/2018 Z. z. - Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice
Rozbaliť87/2018 Z. z. - Zákon o radiačnej ochrane
Rozbaliť63/2018 Z. z. - Novela Zákonníka práce
Rozbaliť227/2017 Z. z. - Opatrenie o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2018
Rozbaliť194/2017 Z. z. - Oznámenie o opatrení ktoré ustanovuje vzory ponukových listov v súvislosti so zmenou zákona o starobnom dôchodkovom sporení
Rozbaliť60/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení o predkladaní oznámení o prekročení a zosúladení limitov v majetku DF a DDF
Rozbaliť269/2016 Z. z. - Opatrenie o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2017
Rozbaliť109/2014 Z. z. - Opatrenie o suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2013
Rozbaliť103/2013 Z. z. - Opatrenie o sume všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2012
Rozbaliť136/2012 Z. z. - Opatrenie, ktorým sa ustanovuje suma vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2011
Rozbaliť526/2011 Z. z. - Opatrenie, ktorým sa ustanovuje výška dôchodkovej hodnoty na rok 2012
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené