Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 197 výsledkov bez obmedzenia účinnosti
Rozbaliť137/2020 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 101/2020 Z. z. o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného
Rozbaliť101/2020 Z. z. - Nariadenie vlády o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti v súvislosti s ochorením COVID-19
Rozbaliť89/2020 Z. z. - Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Rozbaliť391/2019 Z. z. - Novela zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
Rozbaliť262/2019 Z. z. - Novela vyhlášky o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Rozbaliť226/2019 Z. z. - Novela zákona o prídavku na dieťa
Rozbaliť54/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania
Rozbaliť112/2015 Z. z. - Zákon o príspevku športovému reprezentantovi
Rozbaliť417/2013 Z. z. - Zákon o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Rozbaliť186/2013 Z. z. - Opatrenie o úprave súm životného minima
Rozbaliťr1/c82/2011 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chýb v zákone č. 223/2011 Z. z.
Rozbaliť194/2011 Z. z. - Opatrenie o úprave súm životného minima
Rozbaliť159/2011 Z. z. - Výkony z katalógu zdravotných výkonov
Rozbaliť512/2010 Z. z. - Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o podrobnostiach poskytovania verejných telefónnych automatov a služieb pre zdravotne postihnutých užívateľov
Rozbaliť497/2010 Z. z. - Opatrenie, ktorým sa ustanovuje výška dôchodkovej hodnoty na rok 2011
Rozbaliť453/2010 Z. z. - Opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania
Rozbaliť443/2010 Z. z. - Zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
Rozbaliť337/2010 Z. z. - Opatrenie o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
Rozbaliť336/2010 Z. z. - Opatrenie o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa
Rozbaliť335/2010 Z. z. - Opatrenie o ustanovení súm rodičovského príspevku
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené