Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 216 výsledkov k 12. 8. 2020
Rozbaliť149/2020 Z. z. - Zákon o mimoriadnych štátnych zárukách
Rozbaliť103/2020 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s
Rozbaliť468/2019 Z. z. - Zákon o štátnom rozpočte na rok 2020
Rozbaliť289/2019 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa určuje výška pomernej časti stabilizačnej pôžičky poskytnutej na akademický rok 2019/2020
Rozbaliť200/2019 Z. z. - Nariadenie vlády o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách
Rozbaliť181/2019 Z. z. - Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu
Rozbaliť174/2019 Z. z. - Nariadenie vlády o podmienkach vypracovania štúdie uskutočniteľnosti investície a štúdie uskutočniteľnosti koncesie
Rozbaliť43/2019 Z. z. - Zákon o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe
Rozbaliť370/2018 Z. z. - Zákon o štátnom rozpočte na rok 2019
Rozbaliť226/2018 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt na podporu regionálneho rozvoja
Rozbaliť195/2018 Z. z. - Nariadenie vlády na poskytnutie investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky
Rozbaliť187/2018 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o investičnú pomoc
Rozbaliť111/2018 Z. z. - Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Rozbaliť57/2018 Z. z. - Zákon o regionálnej investičnej pomoci
Rozbaliť333/2017 Z. z. - Zákon o štátnom rozpočte na rok 2018
Rozbaliť304/2017 Z. z. - Opatrenie, ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania
Rozbaliť280/2017 Z. z. - Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka
Rozbaliť83/2017 Z. z. - Nariadenie vlády o podmienkach poskytovania podpory trhu s vínom
Rozbaliť35/2017 Z. z. - Vyhláška o poskytovaní podpory v sektore mlieka a bravčového mäsa
Rozbaliť74/2016 Z. z. - Vyhláška o spôsobe poskytnutia a výška štátneho príspevku odberateľovi plynu
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené