Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 28 výsledkov k 15. 5. 2021
Rozbaliť307/2020 Z. z. - Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní obyvateľov, a o odmene niektorých asistentov sčítania
Rozbaliť243/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení o hospodárení rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
Rozbaliť385/2008 Z. z. - Zákon o Tlačovej agentúre SR
Rozbaliť523/2004 Z. z. - Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy s komentárom
Rozbaliť598/2003 Z. z. - Zákon o štátnom rozpočte na rok 2004
Rozbaliť597/2003 Z. z. - Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
Rozbaliť133/2002 Z. z. - Zákon o Slovenskej akadémii vied
Rozbaliť13/2002 Z. z. - Transformačný zákon
Rozbaliť267/2001 Z. z. - Opatrenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
Rozbaliť114/2000 Z. z. - Zákon o Slovenskej filharmónii
Rozbaliť128/1998 Z. z. - Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Štatistického úradu Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
Rozbaliť51/1998 Z. z. - Opatrenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
Rozbaliť360/1997 Z. z. - Opatrenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
Rozbaliť349/1997 Z. z. - Opatrenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
Rozbaliť271/1997 Z. z. - Opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
Rozbaliť262/1997 Z. z. - Opatrenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
Rozbaliť386/1996 Z. z. - Zákon o štátnom rozpočte na rok 1997
Rozbaliť283/1992 Zb. - Zákon České národní rady o Akademii věd České republiky
Rozbaliť253/1992 Zb. - Nařízení vlády České republiky o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí
Rozbaliť251/1992 Zb. - Nařízení vlády České republiky o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.