Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 72 výsledkov k 28. 10. 2021
Rozbaliť89/2020 Z. z. - Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Rozbaliť395/2019 Z. z. - Zákon o občianskych preukazoch
Rozbaliť394/2019 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Rozbaliť226/2019 Z. z. - Novela zákona o prídavku na dieťa
Rozbaliť262/2018 Z. z. - Oznámenie o oprave chyby v opatrení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 232/2018 Z. z. o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa
Rozbaliť233/2018 Z. z. - Opatrenie o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
Rozbaliť103/2018 Z. z. - Vyhláška o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
Rozbaliť66/2018 Z. z. - Novela zákona o náhradnom výživnom
Rozbaliť61/2018 Z. z. - Novela zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
Rozbaliť176/2015 Z. z. - Zákon o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím
Rozbaliť383/2013 Z. z. - Zákon o príspevku pri narodení dieťaťa a viac súčasne narodených detí
Rozbaliť345/2011 Z. z. - Oznámenie o doplnení Dohovoru o rodičovských právach, povinnostiach a opatreniach na ochranu dieťaťa
Rozbaliť290/2011 Z. z. - Nález Ústavného súdu o rodine a ochrane ľudských práv a základných slobôd
Rozbaliť337/2010 Z. z. - Opatrenie o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
Rozbaliť335/2010 Z. z. - Opatrenie o ustanovení súm rodičovského príspevku
Rozbaliť571/2009 Z. z. - Zákon o rodičovskom príspevku s komentárom
Rozbaliť417/2009 Z. z. - Podrobnosti o informáciách poskytovaných žene a hlásenia o poskytnutí informácií
Rozbaliť27/2009 Z. z. - Úplné znenie zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Rozbaliť561/2008 Z. z. - Zákon o príspevku na starostlivosť o dieťa
Rozbaliť251/2008 Z. z. - Vyhláška o pravidlách pre duálne zobrazovanie pri prechode na euro
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.