Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 40 výsledkov bez obmedzenia účinnosti
Rozbaliť474/2011 Z. z. - Vyhláška o výkone rozhodnutia o výchove maloletých detí
Rozbaliť412/2011 Z. z. - Opatrenie o úprave sumy rodičovského príspevku
Rozbaliť411/2011 Z. z. - Opatrenie o úprave súm prídavku na dieťa
Rozbaliť345/2011 Z. z. - Oznámenie o doplnení Dohovoru o rodičovských právach, povinnostiach a opatreniach na ochranu dieťaťa
Rozbaliť336/2010 Z. z. - Opatrenie o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa
Rozbaliť335/2010 Z. z. - Opatrenie o ustanovení súm rodičovského príspevku
Rozbaliť571/2009 Z. z. - Zákon o rodičovskom príspevku s komentárom
Rozbaliť561/2008 Z. z. - Zákon o príspevku na starostlivosť o dieťa
Rozbaliť267/2008 Z. z. - Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení sumy rodičovského príspevku
Rozbaliť243/2007 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o doplnení zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa o Albánsku republiku a Bulharskú republiku, o doplnení výhrad k článku 55 a vyhlásení Albánskej republiky a Bulharskej republiky k článku 34 a o určení ústredného orgánu podľa článku 29 v týchto štátoch, v Maďarskej republike a v Litovskej republike
Rozbaliť493/2006 Z. z. - Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení sumy rodičovského príspevku
Rozbaliť415/2006 Z. z. - Opatrenie o ustanovení súm životného minima
Rozbaliť383/2005 Z. z. - Nariadenie o zvýšení sumy príspevku pri narodení dieťaťa
Rozbaliť378/2005 Z. z. - Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení sumy rodičovského príspevku
Rozbaliť36/2005 Z. z. - Zákon o rodine s komentárom
Rozbaliť485/2004 Z. z. - Nariadenie o úprave sumy prídavku na dieťa
Rozbaliť484/2004 Z. z. - Nariadenie o zvýšení sumy príspevku pri narodení dieťaťa
Rozbaliť601/2003 Z. z. - Zákon o životnom minime s komentárom
Rozbaliť658/2002 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2002 Z. z. o prídavku na dieťa a o príspevku k prídavku na dieťa
Rozbaliť643/2002 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené