Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 17 výsledkov k 14. 8. 2020
Rozbaliť314/2018 Z. z. - Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky
Rozbaliť503/2011 Z. z. - Zákon o vysielaní civilných expertov na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu
Rozbaliť9/2010 Z. z. - Zákon o sťažnostiach
Rozbaliť291/2009 Z. z. - Zákon o Špecializovanom trestnom súde
Rozbaliť301/2005 Z. z. - Trestný poriadok s komentárom
Rozbaliť300/2005 Z. z. - Trestný zákon s komentárom
Rozbaliť120/2005 Z. z. - Vyhláška o používaní úradného odevu v konaní pred súdom
Rozbaliť365/2004 Z. z. - Antidiskriminačný zákon
Rozbaliť548/2003 Z. z. - Zákon o Justičnej akadémii
Rozbaliť462/2003 Z. z. - Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca s komentárom
Rozbaliť458/2003 Z. z. - Zákon o zriadení Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry
Rozbaliť154/2001 Z. z. - Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry
Rozbaliť153/2001 Z. z. - Zákon o prokuratúre
Rozbaliť51/1997 Z. z. - Opatrenie generálneho prokurátora Slovenskej republiky o jednoduchých úkonoch prokurátora, ktoré môže vykonávať právny čakateľ prokuratúry
Rozbaliť374/1994 Z. z. - Zákon o niektorých opatreniach na zabezpečenie hospodárenia SR v roku 1995
Rozbaliť624/1992 Zb. - Ústavný zákon o zániku funkcie sudcov a o skončení pracovných a služobných pomerov v súvislovsti so zánikom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Rozbaliť254/1992 Zb. - Nařízení vlády České republiky o platových poměrech prokurátorů, vyšetřovatelů prokuratury a právních čekatelů prokuratury
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené