Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 107 výsledkov k 5. 7. 2020
Rozbaliť163/2020 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Vinište
Rozbaliť162/2020 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Mostová
Rozbaliť161/2020 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Bradlo
Rozbaliť74/2020 Z. z. - Novela zákonov v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19
Rozbaliť205/2019 Z. z. - Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 570/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálny rozsah a požiadavky horských aktivít, obsah tém a rozsah vstupného testu, osobitnej odbornej prípravy, podrobnosti o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti a náležitosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej činnosti
Rozbaliť384/2018 Z. z. - Oznámenie o zmene výnosu, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu
Rozbaliť216/2018 Z. z. - Zákon o rybárstve
Rozbaliť69/2016 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský raj, jeho zóny a ochranné pásmo
Rozbaliť6/2016 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Borsukov vrch
Rozbaliť145/2015 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie
Rozbaliť7/2014 Z. z. - Nariadenie vlády o náhradách za obmedzenie bežného obhospodarovania pozemku
Rozbaliť28/2011 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Čergov
Rozbaliť27/2011 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Špačinsko-nižnianske polia
Rozbaliť26/2011 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Chočské vrchy
Rozbaliť4/2011 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Tatry
Rozbaliť3/2011 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Slovenský raj
Rozbaliť2/2011 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Malá Fatra
Rozbaliť196/2010 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Volovské vrchy
Rozbaliť195/2010 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Vihorlatské vrchy
Rozbaliť194/2010 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Veľká Fatra
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené