Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 6 výsledkov k 14. 8. 2020
Rozbaliť330/2009 Z. z. - Vyhláška o zariadení školského stravovania
Rozbaliť306/2008 Z. z. - Vyhláška o materskej škole
Rozbaliťr1/c51/1997 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 81/1997 Z. z.
Rozbaliť35/1992 Zb. - Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o mateřských školách
Rozbaliť399/1991 Zb. - Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o speciálních školách a speciálních mateřských školách
Rozbaliť171/1980 Zb. - Zásady pokusného overovania organizácie a foriem výchovno-vzdelávacej práce v niektorých predškolských zariadeniach a v školských výchovných zariadeniach v Slovenskej socialistickej republike
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené