Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 22 výsledkov k 25. 10. 2021
Rozbaliť539/2005 Z. z. - Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 18. októbra 2005 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 8 ods. 8 zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) s čl. 1 ods. 1 a s čl. 12 ods. 1 prvou vetou a ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky
Rozbaliť365/2004 Z. z. - Antidiskriminačný zákon
Rozbaliť514/2003 Z. z. - Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci s komentárom
Rozbaliťr1/c189/2001 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí č. 119/2001 Z. z.
Rozbaliťp1/c86/1992 Zb. - Uznesenie Federálneho zhromaždenia k správe predsedu Federálneho zhromaždenia o zákonnom opatrení Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o náhrade škôd spôsobených česko-slovenským fyzickým osobám vstupom cudzích vojsk a pobytom sovietskych vojsk na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Rozbaliť480/1991 Zb. - Zákon o dobe neslobody
Rozbaliťr1/c69/1990 Zb. - Redakčné oznámenie o oprave chýb
Rozbaliť403/1990 Zb. - Zákon o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd
Rozbaliť119/1990 Zb. - Zákon o súdnej rehabilitácii
Rozbaliť93/1989 Zb. - Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou o vzájomnej právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných veciach
Rozbaliť157/1968 Zb. - Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb: 1. v slovenskom vydaní Zbierky zákonov v zákone č. 82/1968 Zb. o súdnej rehabilitácii, 2. v českom vydaní Zbierky zákonov vo vyhláške Ministerstva financií č. 86/1968 Zb. o združovaní prostriedkov socialistických organizácií
Rozbaliť131/1965 Zb. - Uznesenie Národného zhromaždenia k zpráve vlády o postupe obnovovacích prác na odstránenie škôd spôsobených povodňami na južnom Slovensku
Rozbaliť273/1948 Zb. - Zákon o úprave uspokojení a o určení splatnosti niektorých záväzkov, dotknutých znárodňovacími a inými predpismi.
Rozbaliť179/1947 Zb. - Zákon o použivatelnosti předpisů z doby nesvobody pro obor přímých daní.
Rozbaliť198/1946 Zb. - Zákon o zrušení a o změně soudních rozhodnutí o rozvodu nebo o rozluce z doby nesvobody.
Rozbaliť195/1946 Zb. - Zákon o použivatelnosti předpisů z doby nesvobody.
Rozbaliť129/1946 Zb. - Zákon o procesních opatřeních v soudních řízeních pro některé nároky z doby nesvobody.
Rozbaliť128/1946 Zb. - Zákon o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o nárocích z této neplatnosti a z jiných zásahů do majetku vzcházejících.
Rozbaliť115/1946 Zb. - Zákon o právnosti jednání souvisících s bojem o znovunabytí svobody Čechů a Slováků.
Rozbaliť33/1946 Zb. - Zákon o odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.