Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 171 výsledkov k 26. 2. 2020
Rozbaliť493/2019 Z. z. - Nariadenie o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby
Rozbaliť490/2019 Z. z. - Opatrenie, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty
Rozbaliť479/2019 Z. z. - Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu
Rozbaliť324/2019 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020
Rozbaliť223/2019 Z. z. - Zákon o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021
Rozbaliť176/2019 Z. z. - Opatrenie o sumách stravného
Rozbaliť143/2019 Z. z. - Opatrenie o sumách náhrady za používanie motorových vozidiel pri pracovných cestách
Rozbaliť138/2019 Z. z. - Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
Rozbaliť389/2018 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
Rozbaliť388/2018 Z. z. - Nariadenie, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Rozbaliť190/2017 Z. z. - Vyhláška ktorou sa ustanovuje zoznam odvetví sezónnych zamestnaní
Rozbaliť136/2017 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o služobnom hodnotení
Rozbaliť132/2017 Z. z. - Vyhláška o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním
Rozbaliť128/2017 Z. z. - Vyhláška o rozsahu údajov do registra výberových konaní, úspešných absolventov a nadbytočných štátnych zamestnancov
Rozbaliť127/2017 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach
Rozbaliť126/2017 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vzdelávaní štátnych zamestnancov
Rozbaliť123/2017 Z. z. - Opatrenie, ktorým sa ustanovuje zoznam štátov so sťaženými životnými podmienkami
Rozbaliť55/2017 Z. z. - Zákon o štátnej službe
Rozbaliť135/2016 Z. z. - Vyhláška o skúške bezpečnostného zamestnanca
Rozbaliť134/2016 Z. z. - Vyhláška o personálnej bezpečnosti
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené