Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 40 výsledkov k 18. 10. 2021
Rozbaliť478/2008 Z. z. - Vyhláška o požiarnom uzáveri
Rozbaliť258/2007 Z. z. - Vyhláška o požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť
Rozbaliť611/2006 Z. z. - Vyhláška o hasičských jednotkách
Rozbaliť491/2006 Z. z. - Úplné znenie zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore
Rozbaliť169/2006 Z. z. - Vyhláška o stabilnom hasiacom a polostabilnom hasiacom zariadení
Rozbaliť162/2006 Z. z. - Vyhláška o hasičskej technike na ochranu pred požiarmi
Rozbaliť699/2004 Z. z. - Vyhláška o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov
Rozbaliť365/2004 Z. z. - Antidiskriminačný zákon
Rozbaliť215/2004 Z. z. - Zákon o ochrane utajovaných skutočností
Rozbaliťr1/c70/2004 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 96/2004 Z. z.
Rozbaliť142/2004 Z. z. - Vyhláška o protipožiarnej bezpečnosti prevádzkarne a iných priestorov
Rozbaliť96/2004 Z. z. - Zásady protipožiarnej bezpečnosti pri práci s horľavinami
Rozbaliť94/2004 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť
Rozbaliť462/2003 Z. z. - Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca s komentárom
Rozbaliťr1/c37/2003 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 719/2002 Z. z.
Rozbaliť726/2002 Z. z. - Vyhláška ustanovujúca vlastnosti a podmienky elektrickej požiarnej signalizácie
Rozbaliť719/2002 Z. z. - Vyhláška o pravidelnej kontrole prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov
Rozbaliť325/2002 Z. z. - Nariadenie o poskytovaní darov ako odškodnenia na úseku ochrany pred požiarmi
Rozbaliť270/2002 Z. z. - Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podrobnostiach o prijímacom konaní a o rekondičnom pobyte v Hasičskom a záchrannom zbore
Rozbaliť123/2002 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje katalóg činností v Hasičskom a záchrannom zbore
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.