Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 24 výsledkov k 7. 6. 2020
Rozbaliť478/2008 Z. z. - Vyhláška o požiarnom uzáveri
Rozbaliť258/2007 Z. z. - Vyhláška o požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť
Rozbaliť611/2006 Z. z. - Vyhláška o hasičských jednotkách
Rozbaliť169/2006 Z. z. - Vyhláška o stabilnom hasiacom a polostabilnom hasiacom zariadení
Rozbaliť162/2006 Z. z. - Vyhláška o hasičskej technike na ochranu pred požiarmi
Rozbaliť699/2004 Z. z. - Vyhláška o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov
Rozbaliť365/2004 Z. z. - Antidiskriminačný zákon
Rozbaliť215/2004 Z. z. - Zákon o ochrane utajovaných skutočností
Rozbaliť142/2004 Z. z. - Vyhláška o protipožiarnej bezpečnosti prevádzkarne a iných priestorov
Rozbaliť96/2004 Z. z. - Zásady protipožiarnej bezpečnosti pri práci s horľavinami
Rozbaliť94/2004 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť
Rozbaliť462/2003 Z. z. - Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca s komentárom
Rozbaliť726/2002 Z. z. - Vyhláška ustanovujúca vlastnosti a podmienky elektrickej požiarnej signalizácie
Rozbaliť719/2002 Z. z. - Vyhláška o pravidelnej kontrole prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov
Rozbaliť325/2002 Z. z. - Nariadenie o poskytovaní darov ako odškodnenia na úseku ochrany pred požiarmi
Rozbaliť123/2002 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje katalóg činností v Hasičskom a záchrannom zbore
Rozbaliť121/2002 Z. z. - Vyhláška o požiarnej prevencii s komentárom
Rozbaliť55/2002 Z. z. - Vyhláška určujúca riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru
Rozbaliť315/2001 Z. z. - Zákon o Hasičskom a záchrannom zbore
Rozbaliť314/2001 Z. z. - Zákon o ochrane pred požiarmi s komentárom
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené