Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 13 výsledkov k 30. 5. 2020
Rozbaliť258/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien pre vnútroštátny poštový styk
Rozbaliť63/2012 Z. z. - Vyhláška o spôsobe výpočtu a náhrade čistých nákladov univerzálnej služby
Rozbaliť381/2011 Z. z. - Zákon o zrušení kolkových známok a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Rozbaliť45/2011 Z. z. - Zákon o kritickej infraštruktúre
Rozbaliť659/2007 Z. z. - Zákon o zavedení meny euro v Slovenskej republike
Rozbaliť349/2004 Z. z. - Zákon o transformácii Slovenskej pošty, štátneho podniku
Rozbaliť152/1949 Zb. - Vládne nariadenie ktorým sa vydáva organizačný štatút Československej pošty, národného podniku.
Rozbaliť135/1949 Zb. - Zákon o náhrade poštovného za zásielky v súdnom konaní.
Rozbaliť70/1947 Zb. - Vyhláška ministra financí o vydání nových jednotných kolkových známek pozměněné emise 1938.
Rozbaliť237/1946 Zb. - Nařízení o vyměření náhrady poštovného za zásilky v soudním řízení.
Rozbaliť236/1946 Zb. - Zákon o náhradě poštovného za zásilky v soudním řízení.
Rozbaliť223/1946 Zb. - Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 7. listopadu 1946, č. 222 Sb., o poště (poštovní zákon).
Rozbaliť203/1946 Zb. - Vyhláška o přistoupení republiky Československé k Úmluvě a ujednáním Světové poštovní unie z roku 1939 (Buenos Aires).
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené