Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 9 výsledkov k 9. 8. 2020
Rozbaliť274/2007 Z. z. - Zákon o príplatku k dôchodku politickým väzňom
Rozbaliť475/2005 Z. z. - Zákon o výkone trestu odňatia slobody
Rozbaliť301/2005 Z. z. - Trestný poriadok s komentárom
Rozbaliť300/2005 Z. z. - Trestný zákon s komentárom
Rozbaliť576/2004 Z. z. - Zákon o zdravotnej starostlivosti s komentárom
Rozbaliť462/2002 Z. z. - Zákon o poskytnutí jednorazového finančného príspevku politickým väzňom
Rozbaliť305/1999 Z. z. - Zákon o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaným do koncentračných táborov
Rozbaliť392/1991 Zb. - Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje postup podľa § 34 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách
Rozbaliť319/1991 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené