Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 81 výsledkov k 9. 12. 2021
Rozbaliť394/2019 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Rozbaliť273/2019 Z. z. - Oznámenie o intervenčnom opatrení vo vzťahu k finančným rozdielovým zmluvám
Rozbaliť156/2019 Z. z. - Novela Obchodného zákonníka
Rozbaliť373/2018 Z. z. - Novela zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu
Rozbaliť182/2018 Z. z. - Oznámenie o opatrení o vzore dokumentu o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy
Rozbaliť39/2018 Z. z. - Vyhláška o osobitnom finančnom vzdelávaní osôb
Rozbaliť18/2018 Z. z. - Zákon o ochrane osobných údajov
Rozbaliť87/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ poisťovňou, na ktorú sa neuplatňuje osobitný režim
Rozbaliť32/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení o predkladaní výkazov Slovenskou kanceláriou poisťovateľov
Rozbaliť132/2015 Z. z. - Oznámenie o opatrení na udelenie predchádzajúceho súhlasu NBS podľa § 77 ods. 1 zákona o poisťovníctve
Rozbaliť39/2015 Z. z. - Zákon o poisťovníctve
Rozbaliť124/2014 Z. z. - Oznámenie o opatrení o predkladaní výkazov Slovenskou kanceláriou poisťovateľov
Rozbaliť520/2011 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Rozbaliť398/2011 Z. z. - Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre zdravotné poisťovne
Rozbaliť236/2010 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2010
Rozbaliť584/2009 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investičných agentov a o zmene a doplnení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 8/2008 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska
Rozbaliť186/2009 Z. z. - Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve
Rozbaliť68/2009 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 22040/2005-SL z 5. septembra 2005 o podrobnostiach o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie
Rozbaliť54/2008 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje minimálna výška garančného fondu poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne
Rozbaliť53/2008 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje maximálna výška technickej úrokovej miery
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.