Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 16 výsledkov k 21. 1. 2021
Rozbaliť68/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti pre poisťovne
Rozbaliť67/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení o predkladaní výkazov a hlásení poisťovňou, na ktorú sa uplatňuje osobitný režim
Rozbaliť38/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení o predkladaní výkazov platobnými inštitúciami a inštitúciami elektronických peňazí
Rozbaliť33/2016 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia o predkladaní výkazov platobnou inštitúciou
Rozbaliť31/2016 Z. z. - Oznámenie opatrení o maximálnej výške technickej úrokovej miery
Rozbaliť361/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení o predkladaní výkazov poisťovňou, zaisťovňou, DSS a DDS
Rozbaliť120/2016 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na žiadosti o presun platobného účtu
Rozbaliť492/2009 Z. z. - Zákon o platobných službách
Rozbaliť617/2002 Z. z. - Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Rozbaliť185/1997 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. decembra 1995 č. 1, ktorým sa ustanovuje minimálna výška likvidných prostriedkov v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 18. júla 1996 č. 9, opatrenia Národnej banky Slovenska z 24. októbra 1996 č. 14 a opatrenia Národnej banky Slovenska z 21. marca 1997 č. 2
Rozbaliť118/1996 Z. z. - Zákon o ochrane vkladov
Rozbaliťp1/c67/1990 Zb. - Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa ustanovujú úrokové sadzby z vkladov a pôžičiek občanom (fyzickým osobám)
Rozbaliť219/1990 Zb. - Oznámenie Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky o vydaní výnosu o odmeňovaní odborných a administratívnych pracovníkov Slovenskej štátnej sporiteľne
Rozbaliť47/1964 Zb. - Vyhláška Ministerstva financií o peňažných službách občanom
Rozbaliť229/1949 Zb. - Zákon o vkladných knižkách.
Rozbaliť240/1946 Zb. - Vyhláška o skončení platnosti vládního nařízení ze dne 18. ledna 1929, č. 9 Sb., o zákazu soudně vymáhati vklady učiněné ve starých rakousko-uherských korunách u poštovních úřadů na nynějším území republiky Československé pro poštovní spořitelnu budapešťskou nebo vídeňskou.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.