Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 6 výsledkov bez obmedzenia účinnosti
Rozbaliť120/2016 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na žiadosti o presun platobného účtu
Rozbaliť492/2009 Z. z. - Zákon o platobných službách
Rozbaliť118/1996 Z. z. - Zákon o ochrane vkladov
Rozbaliť47/1964 Zb. - Vyhláška Ministerstva financií o peňažných službách občanom
Rozbaliť229/1949 Zb. - Zákon o vkladných knižkách.
Rozbaliť240/1946 Zb. - Vyhláška o skončení platnosti vládního nařízení ze dne 18. ledna 1929, č. 9 Sb., o zákazu soudně vymáhati vklady učiněné ve starých rakousko-uherských korunách u poštovních úřadů na nynějším území republiky Československé pro poštovní spořitelnu budapešťskou nebo vídeňskou.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené