Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 26 výsledkov k 5. 12. 2019
Rozbaliť219/2017 Z. z. - Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2018
Rozbaliť257/2016 Z. z. - Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2017
Rozbaliť227/2015 Z. z. - Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2016
Rozbaliť258/2014 Z. z. - Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2015
Rozbaliť287/2013 Z. z. - Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2014
Rozbaliť284/2013 Z. z. - Vyhláška o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania
Rozbaliť150/2013 Z. z. - Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania
Rozbaliť272/2012 Z. z. - Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2013
Rozbaliť325/2011 Z. z. - Vyhláška o hodnotení stavby nájomných bytov
Rozbaliť458/2009 Z. z. - Opatrenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorým sa dočasne zastavuje prijímanie žiadostí o poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania
Rozbaliť234/2005 Z. z. - Opatrenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o dočasnom zastavení prijímania žiadostí o poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania v roku 2005
Rozbaliť486/2004 Z. z. - Nariadenie, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie
Rozbaliť393/2004 Z. z. - Opatrenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorým sa dočasne zastavuje prijímanie žiadostí o poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania
Rozbaliť128/2001 Z. z. - Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1996 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania
Rozbaliť109/1998 Z. z. - Úplné znenie zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
Rozbaliť119/1993 Z. z. - Vyhláška o dofinancovaní družstevnej a individuálnej bytovej výstavby
Rozbaliťp2/c112/1992 Zb. - Opatření ministerstva financí České republiky o osvobození návrhů na registraci smlouvy o vzniku zástavního práva uzavřené v souvislosti s poskytováním státního příspěvku na individiální bytovou výstavbu od notářských poplatků za úkony
Rozbaliťp1/c108/1992 Zb. - Opatření ministerstva financí České republiky o osvobození bezúplatných převodů pozemků vlastníkům skupinových rodinných domků od notářských poplatků z darování
Rozbaliť133/1992 Zb. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o financovaní rozostavanej komunálnej bytovej výstavby a výstavby technickej a občianskej vybavenosti
Rozbaliť577/1991 Zb. - Oznámenie Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o niektorých opatreniach súvisiacich s ukončením systému komplexnej bytovej výstavby
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené