Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 18 výsledkov k 10. 7. 2020
Rozbaliť219/2017 Z. z. - Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2018
Rozbaliť257/2016 Z. z. - Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2017
Rozbaliť227/2015 Z. z. - Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2016
Rozbaliť258/2014 Z. z. - Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2015
Rozbaliť287/2013 Z. z. - Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2014
Rozbaliť284/2013 Z. z. - Vyhláška o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania
Rozbaliť150/2013 Z. z. - Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania
Rozbaliť272/2012 Z. z. - Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2013
Rozbaliť325/2011 Z. z. - Vyhláška o hodnotení stavby nájomných bytov
Rozbaliť458/2009 Z. z. - Opatrenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorým sa dočasne zastavuje prijímanie žiadostí o poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania
Rozbaliť234/2005 Z. z. - Opatrenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o dočasnom zastavení prijímania žiadostí o poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania v roku 2005
Rozbaliť486/2004 Z. z. - Nariadenie, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie
Rozbaliť393/2004 Z. z. - Opatrenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorým sa dočasne zastavuje prijímanie žiadostí o poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania
Rozbaliť119/1993 Z. z. - Vyhláška o dofinancovaní družstevnej a individuálnej bytovej výstavby
Rozbaliť17/1982 Zb. - Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o technických požiadavkách na výstavbu skupinových rodinných domčekov do osobného vlastníctva
Rozbaliť76/1960 Zb. - Vládne nariadenie o jednorazovom štátnom príspevku na zníženie dlhov zo stavebnej obnovy rodinných domčekov a poľnohospodárskych usadlostí a z ich výstavby v dvojročnici
Rozbaliť3/1955 Zb. - Nariadenie o úprave podpôr na bytovú výstavbu a obnovu.
Rozbaliť41/1947 Zb. - Zákon o státní podpoře na obytné stavby.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené