Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 70 výsledkov k 27. 11. 2021
Rozbaliť51/2021 Z. z. - Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín
Rozbaliť450/2019 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov
Rozbaliť449/2019 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky
Rozbaliť355/2018 Z. z. - Novela nariadenia, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh
Rozbaliť221/2016 Z. z. - Nariadenie na uvádzanie množiteľského materiálu a ovocných drevín na výrobu ovocia na trh
Rozbaliť151/2016 Z. z. - Vyhláška o agrochemickom skúšaní pôd a o skladovaní a používaní hnojív
Rozbaliť387/2013 Z. z. - Zákon o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín
Rozbaliť360/2011 Z. z. - Nariadenie vlády o hygienických požiadavkách na predaj a dodávanie mlieka
Rozbaliť449/2010 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Medzinárodnej zmluvy o rastlinných genetických zdrojoch pre výživu a poľnohospodárstvo
Rozbaliť446/2010 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o založení Svetového zverenského fondu pre diverzitu plodín
Rozbaliť395/2010 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o skončení platnosti Dohovoru medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky o spolupráci na úseku karantény a ochrany rastlín pred škodcami, chorobami a burinami (Praha 9. decembra 1966)
Rozbaliť45/2010 Z. z. - Vyhláška o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri poľnohospodárskej práci
Rozbaliť507/2009 Z. z. - Nariadenie o šírení rakovinovca zemiakového a háďatka zemiakového
Rozbaliť351/2009 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Medzinárodného dohovoru o ochrane nových odrôd rastlín z 2. decembra 1961, v znení revidovanom v Ženeve 10. novembra 1972, 23. októbra 1978 a 19. marca 1991
Rozbaliť350/2009 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona o vinohradníctve a vinárstve
Rozbaliť347/2009 Z. z. - Nariadenie o poskytovaní dočasnej štátnej pomoci pre pestovateľov cukrovej repy
Rozbaliť313/2009 Z. z. - Zákon o vinohradníctve a vinárstve
Rozbaliť202/2009 Z. z. - Zákon o právnej ochrane odrôd rastlín
Rozbaliť15/2009 Z. z. - Vyhláška o spôsobe vedenia ovocných sadov a chmeľníc
Rozbaliť365/2007 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti vykonávania odrodových skúšok rastlín
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.