Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 45 výsledkov k 20. 4. 2021
Rozbaliť450/2019 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov
Rozbaliť449/2019 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky
Rozbaliť221/2016 Z. z. - Nariadenie na uvádzanie množiteľského materiálu a ovocných drevín na výrobu ovocia na trh
Rozbaliť151/2016 Z. z. - Vyhláška o agrochemickom skúšaní pôd a o skladovaní a používaní hnojív
Rozbaliť387/2013 Z. z. - Zákon o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín
Rozbaliť360/2011 Z. z. - Nariadenie vlády o hygienických požiadavkách na predaj a dodávanie mlieka
Rozbaliť45/2010 Z. z. - Vyhláška o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri poľnohospodárskej práci
Rozbaliť507/2009 Z. z. - Nariadenie o šírení rakovinovca zemiakového a háďatka zemiakového
Rozbaliť350/2009 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona o vinohradníctve a vinárstve
Rozbaliť347/2009 Z. z. - Nariadenie o poskytovaní dočasnej štátnej pomoci pre pestovateľov cukrovej repy
Rozbaliť313/2009 Z. z. - Zákon o vinohradníctve a vinárstve
Rozbaliť202/2009 Z. z. - Zákon o právnej ochrane odrôd rastlín
Rozbaliť15/2009 Z. z. - Vyhláška o spôsobe vedenia ovocných sadov a chmeľníc
Rozbaliť365/2007 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti vykonávania odrodových skúšok rastlín
Rozbaliť364/2007 Z. z. - Vyhláška o vykonávaní uznávania a skúšania množiteľského materiálu rastlín
Rozbaliť239/2007 Z. z. - Nariadenie o výbere žiadostí o zaradenie do agroenvironmentálneho opatrenia
Rozbaliť69/2007 Z. z. - Vyhláška o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe
Rozbaliť51/2007 Z. z. - Nariadenie o požiadavkach na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh
Rozbaliť50/2007 Z. z. - Nariadenie o registrácii odrôd pestovaných rastlín
Rozbaliť49/2007 Z. z. - Nariadenie o požiadavkách množiteľského viniča na trh
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.