Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 47 výsledkov k 20. 1. 2022
Rozbaliť394/2019 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Rozbaliť158/2018 Z. z. - Vyhláška o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov
Rozbaliť18/2018 Z. z. - Zákon o ochrane osobných údajov
Rozbaliť318/2010 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Opčného protokolu k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím
Rozbaliť317/2010 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím
Rozbaliťr1/c6/2009 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 517/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Rozbaliť284/2006 Z. z. - Úplné znenie zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv
Rozbaliť547/2005 Z. z. - Zákon o odškodnení obetí okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy
Rozbaliť514/2003 Z. z. - Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci s komentárom
Rozbaliť503/2003 Z. z. - Zákon o navrátení vlastníctva k pozemkom
Rozbaliť268/2003 Z. z. - Nariadenie o náhrade straty zárobku po skončení pracovnej neschopnosti
Rozbaliť564/2001 Z. z. - Zákon o verejnom ochrancovi práv
Rozbaliť310/2001 Z. z. - Nariadenie o náhrade straty zárobku po skončení pracovnej neschopnosti
Rozbaliť221/2001 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú opatrenia pri narodení, úmrtí a nezvestnosti
Rozbaliť277/2000 Z. z. - Nariadenie o náhrade straty zárobku po skončení pracovnej neschopnosti
Rozbaliť308/1998 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Správnej dohody o vykonávaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Chorvátskou republikou o sociálnom zabezpečení
Rozbaliť307/1998 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Chorvátskou republikou o sociálnom zabezpečení
Rozbaliť264/1998 Z. z. - Rozhodnutie vlády Slovenskej republiky, vykonávajúcej niektoré oprávnenia prezidenta Slovenskej republiky, z 18. augusta 1998 o vyhlásení referenda
Rozbaliť256/1998 Z. z. - Zákon o ochrane svedka
Rozbaliť237/1998 Z. z. - Úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady
S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.