Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 78 výsledkov k 7. 6. 2020
Rozbaliť493/2019 Z. z. - Nariadenie o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby
Rozbaliť490/2019 Z. z. - Opatrenie, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty
Rozbaliť479/2019 Z. z. - Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu
Rozbaliť138/2019 Z. z. - Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
Rozbaliť389/2018 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
Rozbaliť388/2018 Z. z. - Nariadenie, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Rozbaliť431/2015 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
Rozbaliť173/2014 Z. z. - Výnos o odmeňovaní členov Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
Rozbaliť62/2012 Z. z. - Zákon o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek
Rozbaliť244/2009 Z. z. - Vyhláška o subjekte, u ktorého sa uplatňuje nárok na osobitný príspevok baníkom
Rozbaliť122/2009 Z. z. - Nariadenie o sume zahraničného príspevku
Rozbaliť422/2008 Z. z. - Nariadenie, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy
Rozbaliť251/2008 Z. z. - Vyhláška o pravidlách pre duálne zobrazovanie pri prechode na euro
Rozbaliť135/2008 Z. z. - Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2007
Rozbaliť663/2007 Z. z. - Zákon o minimálnej mzde s komentárom
Rozbaliť384/2006 Z. z. - Nariadenie o výške pracovnej odmeny obvineným a odsúdeným
Rozbaliť268/2006 Z. z. - Nariadenie o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia s komentárom
Rozbaliť87/2005 Z. z. - Vyhláška ustanovujúca výpočet odplaty za správu dôchodkového fondu
Rozbaliť655/2004 Z. z. - Vyhláška o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb
Rozbaliť526/2004 Z. z. - Vyhláška o určení výšky výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené