Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 83 výsledkov bez obmedzenia účinnosti
Rozbaliť324/2019 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020
Rozbaliť138/2019 Z. z. - Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
Rozbaliť400/2018 Z. z. - Nariadenie vlády o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov HaZZ a príslušníkov HZS
Rozbaliť393/2018 Z. z. - Opatrenie, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty
Rozbaliť392/2018 Z. z. - Opatrenie, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu
Rozbaliť389/2018 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
Rozbaliť388/2018 Z. z. - Nariadenie, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Rozbaliť300/2018 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019
Rozbaliť359/2017 Z. z. - Novela nariadenia platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Rozbaliť278/2017 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2018
Rozbaliť431/2015 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
Rozbaliť173/2014 Z. z. - Výnos o odmeňovaní členov Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
Rozbaliť62/2012 Z. z. - Zákon o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek
Rozbaliť317/2009 Z. z. - Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
Rozbaliť244/2009 Z. z. - Vyhláška o subjekte, u ktorého sa uplatňuje nárok na osobitný príspevok baníkom
Rozbaliť122/2009 Z. z. - Nariadenie o sume zahraničného príspevku
Rozbaliť422/2008 Z. z. - Nariadenie, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy
Rozbaliť251/2008 Z. z. - Vyhláška o pravidlách pre duálne zobrazovanie pri prechode na euro
Rozbaliť135/2008 Z. z. - Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2007
Rozbaliť663/2007 Z. z. - Zákon o minimálnej mzde s komentárom
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené