Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 493 výsledkov bez obmedzenia účinnosti
...
Rozbaliť324/2019 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020
Rozbaliť224/2019 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Rozbaliť138/2019 Z. z. - Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
Rozbaliť132/2019 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia o odmeňovaní členov Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
Rozbaliť90/2019 Z. z. - Nález Ústavného súdu vo veci nesúladu zákona č. 340/2016 Z. z.
Rozbaliť400/2018 Z. z. - Nariadenie vlády o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov HaZZ a príslušníkov HZS
Rozbaliť393/2018 Z. z. - Opatrenie, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty
Rozbaliť392/2018 Z. z. - Opatrenie, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu
Rozbaliť389/2018 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
Rozbaliť388/2018 Z. z. - Nariadenie, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Rozbaliť320/2018 Z. z. - Novela zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
Rozbaliť300/2018 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019
Rozbaliť14/2018 Z. z. - Nariadenie vlády o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov HaZZ a príslušníkov HZS
Rozbaliť359/2017 Z. z. - Novela nariadenia platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Rozbaliť358/2017 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
Rozbaliť340/2017 Z. z. - Opatrenie, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty
Rozbaliť339/2017 Z. z. - Opatrenie, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu
Rozbaliť278/2017 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2018
Rozbaliť108/2017 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
Rozbaliť59/2017 Z. z. - Oznámenie o opatrení o odmeňovaní členov Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené