Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 4 výsledky bez obmedzenia účinnosti
Rozbaliť136/2014 Z. z. - Úplné znenie zákona o ochrane osobných údajov
Rozbaliť165/2013 Z. z. - Vyhláška o skúške fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby s komentárom
Rozbaliť164/2013 Z. z. - Vyhláška o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení s komentárom
Rozbaliť122/2013 Z. z. - Zákon o ochrane osobných údajov s komentárom
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené