Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 28 výsledkov k 4. 12. 2021
Rozbaliť305/2021 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Rozbaliť394/2019 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Rozbaliť228/2019 Z. z. - Zákon o príspevku za zásluhy v oblasti športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Rozbaliť110/2016 Z. z. - Vyhláška o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe
Rozbaliť328/2015 Z. z. - Vyhláška o minimálnom obsahu ďalšieho odborného vzdelávania správcov bytových domov
Rozbaliť246/2015 Z. z. - Zákon o správcoch bytových domov
Rozbaliť487/2013 Z. z. - Zákon o protifašistickom odboji
Rozbaliť97/2013 Z. z. - Zákon o pozemkových spoločenstvách
Rozbaliť418/2009 Z. z. - Podrobnosti v zozname občianskych združení a iných organizácií
Rozbaliť28/2009 Z. z. - Úplné znenie zákona č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Rozbaliť603/2005 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Rozbaliť724/2004 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Rozbaliť638/2004 Z. z. - Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Rozbaliť477/2004 Z. z. - Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky občianskym združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám a záujmovým združeniam právnických osôb
Rozbaliť34/2002 Z. z. - Zákon o nadáciách s komentárom
Rozbaliť205/2001 Z. z. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 21. októbra 1994 č. 65/478/1994, ktorým sa ustanovuje účtovný výkaz pre politické strany, hnutia, občianske združenia a iné nezárobkové organizácie
Rozbaliťr1/c7/2001 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chyby
Rozbaliť431/2000 Z. z. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Federálneho ministerstva financií č. V/20 531/1992 z 13. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre politické strany, hnutia, občianske združenia a iné nezárobkové organizácie v znení neskorších predpisov
Rozbaliť282/1997 Z. z. - Zákon o vrátení majetku Živene – spolku slovenských žien
Rozbaliť36/1995 Z. z. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa upravuje účtová osnova a postupy účtovania pre politické strany, hnutia, občianske združenia a iné nezárobkové organizácie
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.