Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 66 výsledkov k 22. 11. 2019
Rozbaliť133/2019 Z. z. - Oznámenie o opatrení o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2019
Rozbaliť271/2018 Z. z. - Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky o nesúlade ustanovenia § 5b zákona č. 250/2007 Z. z.
Rozbaliť170/2018 Z. z. - Zákon o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu
Rozbaliť106/2018 Z. z. - Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
Rozbaliť56/2018 Z. z. - Zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu
Rozbaliť391/2015 Z. z. - Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov
Rozbaliť102/2014 Z. z. - Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov s komentárom
Rozbaliť225/2013 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o bezpečnosti hračiek
Rozbaliť161/2011 Z. z. - Zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu
Rozbaliť155/2011 Z. z. - Oznámenie o opatrení náhrady za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2011
Rozbaliť371/2009 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa vydáva Zoznam dietetických potravín plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia
Rozbaliť194/2009 Z. z. - Požiadavky na bezpečnosť výrobkov obsahujúcich biocídny dimetylfumarát
Rozbaliť641/2008 Z. z. - Vyhláška o zariadeniach využívaných pri prevádzkovaní hazardných hier
Rozbaliť637/2008 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia
Rozbaliť636/2008 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa vydáva Zoznam dietetických potravín plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia
Rozbaliť635/2008 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa vydáva Zoznam zdravotníckych pomôcok plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia
Rozbaliť576/2008 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 09812/2008-OL z 10. septembra 2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení
Rozbaliť406/2008 Z. z. - Vyhláška o práci komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách
Rozbaliť253/2008 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú požiadavky na bezpečnosť magnetických hračiek
Rozbaliť223/2008 Z. z. - Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 27. marca 2002 č. 2/2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené