Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 29 výsledkov k 11. 7. 2020
Rozbaliť182/2020 Z. z. - Vyhláška o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie epidemiologickej ambulancie
Rozbaliť271/2018 Z. z. - Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky o nesúlade ustanovenia § 5b zákona č. 250/2007 Z. z.
Rozbaliť170/2018 Z. z. - Zákon o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu
Rozbaliť106/2018 Z. z. - Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
Rozbaliť56/2018 Z. z. - Zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu
Rozbaliť391/2015 Z. z. - Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov
Rozbaliť102/2014 Z. z. - Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov s komentárom
Rozbaliť225/2013 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o bezpečnosti hračiek
Rozbaliť161/2011 Z. z. - Zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu
Rozbaliť194/2009 Z. z. - Požiadavky na bezpečnosť výrobkov obsahujúcich biocídny dimetylfumarát
Rozbaliť406/2008 Z. z. - Vyhláška o práci komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách
Rozbaliť253/2008 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú požiadavky na bezpečnosť magnetických hračiek
Rozbaliť109/2008 Z. z. - Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na bezpečnosť zapaľovačov
Rozbaliť404/2007 Z. z. - Nariadenie o všeobecnej bezpečnosti výrobkov
Rozbaliť250/2007 Z. z. - Zákon o ochrane spotrebiteľa s komentárom
Rozbaliť578/2004 Z. z. - Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch
Rozbaliť577/2004 Z. z. - Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia
Rozbaliť576/2004 Z. z. - Zákon o zdravotnej starostlivosti s komentárom
Rozbaliť437/2004 Z. z. - Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia
Rozbaliť469/2003 Z. z. - Zákon o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené