Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 25 výsledkov bez obmedzenia účinnosti
Rozbaliť24/2020 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje vzor tlačiva na podanie návrhu na zápis, ktorým sa potvrdia zapísané údaje v obchodnom registri
Rozbaliť373/2018 Z. z. - Novela zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu
Rozbaliť429/2008 Z. z. - Zákon o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností
Rozbaliť319/2007 Z. z. - Vyhláška o postupe pri overovaní osobných údajov na účely elektronického konania
Rozbaliť42/2004 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky o Obchodnom vestníku
Rozbaliť25/2004 Z. z. - Vyhláška o vzoroch tlačív na zápis do obchodného registra a zoznam potrebných listín
Rozbaliť530/2003 Z. z. - Zákon o obchodnom registri s komentárom
Rozbaliťr1/c26/2002 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chyby a tlačových chýb vo vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 550/2001 Z. z.
Rozbaliť50/1998 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 100/1993 Z. z. o Obchodnom vestníku
Rozbaliť100/1993 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky o Obchodnom vestníku
Rozbaliťp3/c94/1992 Zb. - Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa ustanovujú podmienky pre niektoré obchody s devízovými hodnotami vykonávané inými osobami než bankami
Rozbaliť241/1992 Zb. - Zákon České národní rady o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie
Rozbaliť63/1992 Zb. - Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o Obchodnom vestníku
Rozbaliť513/1991 Zb. - Obchodný zákonník s komentárom
Rozbaliť72/1987 Zb. - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o registrácii hromadne vyrábaných liečivých prípravkov
Rozbaliť48/1978 Zb. - Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o vedení podnikového registra pre obvod Krajského súdu v Bratislave a pre obvod Mestského súdu v Bratislave
Rozbaliť72/1970 Zb. - Zákon o niektorých opatreniach týkajúcich sa podnikového registra
Rozbaliť114/1964 Zb. - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti o podnikovom registri
Rozbaliť23/1964 Zb. - Vyhláška Ústrednej správy geodézie a kartografie, ktorou sa vykonáva zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností.
Rozbaliť85/1953 Zb. - Nariadenie, ktorým sa určuje, ktoré ďalšie podniky sa zapisujú do podnikového registra.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené