Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 48 výsledkov k 23. 1. 2021
Rozbaliť193/2020 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii
Rozbaliť37/2020 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam vybraných potravín
Rozbaliť371/2019 Z. z. - Zákon o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska
Rozbaliť91/2019 Z. z. - Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami
Rozbaliť72/2019 Z. z. - Vyhláška o základných požiadavkách, postupoch posudzovania zhody a spôsobe označovania strelnej zbrane a streliva na civilné použitie
Rozbaliť64/2019 Z. z. - Zákon o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu
Rozbaliť157/2018 Z. z. - Zákon o metrológii
Rozbaliť258/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien pre vnútroštátny poštový styk
Rozbaliť224/2016 Z. z. - Vyhláška ktorou sa ustanovuje cenová regulácia odberu vody z vodných tokov
Rozbaliť391/2015 Z. z. - Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov
Rozbaliť102/2014 Z. z. - Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov s komentárom
Rozbaliť21/2013 Z. z. - Nariadenie vlády o vykonávaní niektorých ustanovení Obchodného zákonníka
Rozbaliť283/2012 Z. z. - Vyhláška o cenovej regulácii za dodávku elektriny malému podniku
Rozbaliť260/2011 Z. z. - Zákon o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom
Rozbaliť203/2011 Z. z. - Zákon o kolektívnom investovaní
Rozbaliť289/2010 Z. z. - Vyhláška o predkladaní údajov veriteľmi poskytujúcimi spotrebiteľské úvery
Rozbaliť186/2009 Z. z. - Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve
Rozbaliť429/2008 Z. z. - Zákon o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností
Rozbaliť84/2008 Z. z. - Vyhláška o označovaní materiálov použitých v hlavných častiach obuvi
Rozbaliť474/2007 Z. z. - Zákon o obchodovaní s tovarom na vykonanie trestu smrti a mučenie
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.