Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 92 výsledkov k 4. 12. 2021
Rozbaliť72/2019 Z. z. - Vyhláška o základných požiadavkách, postupoch posudzovania zhody a spôsobe označovania strelnej zbrane a streliva na civilné použitie
Rozbaliť64/2019 Z. z. - Zákon o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu
Rozbaliť157/2018 Z. z. - Zákon o metrológii
Rozbaliť102/2014 Z. z. - Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov s komentárom
Rozbaliť289/2010 Z. z. - Vyhláška o predkladaní údajov veriteľmi poskytujúcimi spotrebiteľské úvery
Rozbaliť186/2009 Z. z. - Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve
Rozbaliť337/2008 Z. z. - Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. augusta 2000 č. 2313/4/2000-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca nápoje v znení neskorších predpisov
Rozbaliť84/2008 Z. z. - Vyhláška o označovaní materiálov použitých v hlavných častiach obuvi
Rozbaliť605/2005 Z. z. - Podrobnosti z evidencie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie
Rozbaliťr1/c143/2005 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 152/2005 Z. z.
Rozbaliť266/2005 Z. z. - Zákon o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku
Rozbaliť152/2005 Z. z. - Vyhláška o určenom čase a kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa
Rozbaliťr1/c173/2004 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 279/2004 Z. z.
Rozbaliť384/2004 Z. z. - Nariadenie o spotrebe paliva a emisiách CO2 pri predaji nových osobných áut
Rozbaliť99/2004 Z. z. - Vyhláška o systéme informácií o potravinách a krmivách v prípade ohrozenia
Rozbaliť22/2004 Z. z. - Zákon o elektronickom obchode
Rozbaliť557/2003 Z. z. - Rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o regulácii cien rádiokomunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom rádiových zariadení
Rozbaliť513/2003 Z. z. - Rozhodnutie Poštového úradu, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Poštového úradu č. 754/2002 Z. z. o regulácii maximálnych cien a podmienkach regulácie cien poštových služieb tuzemského styku
Rozbaliť478/2003 Z. z. - Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o denaturačných prostriedkoch, ich najmenšom prípustnom množstve, požiadavkách na prípravu denaturovaného liehu, požiadavkách na denaturovaný lieh a o použití denaturovaného liehu
Rozbaliť404/2003 Z. z. - Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri regulácii cien v elektroenergetike a pri určovaní rozsahu ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.