Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 153 výsledkov bez obmedzenia účinnosti
Rozbaliť371/2019 Z. z. - Zákon o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska
Rozbaliť72/2019 Z. z. - Vyhláška o základných požiadavkách, postupoch posudzovania zhody a spôsobe označovania strelnej zbrane a streliva na civilné použitie
Rozbaliť64/2019 Z. z. - Zákon o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu
Rozbaliť157/2018 Z. z. - Zákon o metrológii
Rozbaliť102/2014 Z. z. - Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov s komentárom
Rozbaliť289/2010 Z. z. - Vyhláška o predkladaní údajov veriteľmi poskytujúcimi spotrebiteľské úvery
Rozbaliť186/2009 Z. z. - Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve
Rozbaliť485/2008 Z. z. - Nariadenie o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh
Rozbaliť337/2008 Z. z. - Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. augusta 2000 č. 2313/4/2000-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca nápoje v znení neskorších predpisov
Rozbaliť84/2008 Z. z. - Vyhláška o označovaní materiálov použitých v hlavných častiach obuvi
Rozbaliť152/2007 Z. z. - Nariadenie o žiadosti o autorizáciu biocídneho výrobku
Rozbaliť264/2006 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa
Rozbaliť605/2005 Z. z. - Podrobnosti z evidencie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie
Rozbaliťr1/c143/2005 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 152/2005 Z. z.
Rozbaliť266/2005 Z. z. - Zákon o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku
Rozbaliť152/2005 Z. z. - Vyhláška o určenom čase a kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa
Rozbaliť103/2005 Z. z. - Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. apríla 2004 č. 1187/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca označovanie potravín
Rozbaliť66/2005 Z. z. - Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 18/1999 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní zloženia a spôsobe zaobchádzania s textilnými výrobkami
Rozbaliť616/2004 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
Rozbaliťr1/c173/2004 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 279/2004 Z. z.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.