Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 186 výsledkov k 17. 9. 2019
Rozbaliť215/2019 Z. z. - Zákon o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme
Rozbaliť142/2019 Z. z. - Vyhláška na technické zariadenia a systémy pri prevádzkovaní jednotlivých druhov hazardných hier
Rozbaliť108/2019 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje vzor oznámenia o výrobe destilátu
Rozbaliť100/2019 Z. z. - Vyhláška o spôsobe vyhotovenia jedinečného identifikátora a výške úhrady v oblasti tabakových výrobkov
Rozbaliť373/2018 Z. z. - Novela zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu
Rozbaliť368/2018 Z. z. - Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice
Rozbaliť307/2018 Z. z. - Zákon o dohľade nad dodržiavaním povinností pri štítkovaní energeticky významných výrobkov
Rozbaliť86/2018 Z. z. - Oznámenie o opatrení, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu.
Rozbaliť56/2018 Z. z. - Zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu
Rozbaliť33/2016 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia o predkladaní výkazov platobnou inštitúciou
Rozbaliť15/2016 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny
Rozbaliť259/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu
Rozbaliť120/2016 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na žiadosti o presun platobného účtu
Rozbaliť236/2015 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá a o postupoch posudzovania zhody
Rozbaliť235/2015 Z. z. - Nariadenie vlády o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov
Rozbaliť234/2015 Z. z. - Nariadenie o sprístupňovaní jednoduchých tlakových nádob na trhu
Rozbaliť70/2015 Z. z. - Nariadenie vlády o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu
Rozbaliť55/2015 Z. z. - Nariadenie o podmienkach spoločnej organizácie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami
Rozbaliť271/2014 Z. z. - Oznámenie o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu
Rozbaliť85/2014 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené