Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 44 výsledkov k 19. 10. 2021
Rozbaliť312/2020 Z. z. - Zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku
Rozbaliť324/2015 Z. z. - Vyhláška o Kancelárskom poriadku pre notárov
Rozbaliťr1/c157/2009 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v zákone č. 304/2009 Z. z.
Rozbaliť301/2005 Z. z. - Trestný poriadok s komentárom
Rozbaliť300/2005 Z. z. - Trestný zákon s komentárom
Rozbaliť126/2005 Z. z. - Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 24. februára 2005 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 11 ods. 4, a to slovného spojenia „a v prípade obzvlášť závažného úmyselného trestného činu, trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa, trestného činu prijímania úplatku a inej nenáležitej výhody, trestného činu podplácania a trestného činu nepriamej korupcie aj ten, komu bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené alebo na ktorého sa hľadí, akoby nebol za takýto trestný čin o
Rozbaliť757/2004 Z. z. - Zákon o súdoch
Rozbaliť514/2003 Z. z. - Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci s komentárom
Rozbaliť607/2002 Z. z. - Vyhláška o podrobnostiach o Notárskom centrálnom registri záložných práv
Rozbaliť527/2002 Z. z. - Zákon o dobrovoľných dražbách
Rozbaliť423/2002 Z. z. - Vyhláška o odmene Notárskej komore SR
Rozbaliť322/2002 Z. z. - Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 25. januára 1993 č. 17214/1992-60, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre notárov v znení výnosu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 29. septembra 1994 č. 4148/1994-60 a výnosu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 26. apríla 2000 č. 380/1999-60
Rozbaliť63/2002 Z. z. - Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa v roku 2002 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Železničnej polície
Rozbaliť156/2000 Z. z. - Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 25. januára 1993 č. 17214/1992-60, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre notárov v znení výnosu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 29. septembra 1994 č. 4148/1994-60
Rozbaliť57/1993 Z. z. - Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre notárov
Rozbaliť31/1993 Z. z. - Vyhláška o odmenách a náhradách notárov
Rozbaliť612/1992 Zb. - Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o odměnách notářů a správců dědictví
Rozbaliťp2/c112/1992 Zb. - Opatření ministerstva financí České republiky o osvobození návrhů na registraci smlouvy o vzniku zástavního práva uzavřené v souvislosti s poskytováním státního příspěvku na individiální bytovou výstavbu od notářských poplatků za úkony
Rozbaliťp1/c80/1992 Zb. - Opatření ministerstva financí České republiky o úlevách u notářských poplatků z převodu nebo přechodu nemovitostí, postavených ze stavebních dílců vyrobených s použitím škváry z elektrárny v Rynholci, na obce a na okresní úřady
Rozbaliťr1/c75/1992 Zb. - Redakčné oznámenie
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.