Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 5 výsledkov k 8. 7. 2020
Rozbaliť247/2008 Z. z. - Postupy, spôsoby a pravidlá pre duálne zobrazovanie meny v zdravotníctve s komentárom
Rozbaliť593/2003 Z. z. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2003 č. 01/R/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky
Rozbaliť394/2003 Z. z. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov
Rozbaliť500/1991 Zb. - Zákon o pôsobnosti obcí vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov
Rozbaliť113/1946 Zb. - Vyhláška o úplném znění zákona o zabírání budov neb jejich částí pro účely veřejné.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené