Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 9 výsledkov k 23. 10. 2019
Rozbaliť233/2018 Z. z. - Opatrenie o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
Rozbaliť337/2010 Z. z. - Opatrenie o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
Rozbaliť561/2008 Z. z. - Zákon o príspevku na starostlivosť o dieťa
Rozbaliť627/2005 Z. z. - Zákon o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
Rozbaliť36/2005 Z. z. - Zákon o rodine s komentárom
Rozbaliť482/2004 Z. z. - Nariadenie o zvýšení sumy príspevkov pestúnskej starostlivosti
Rozbaliťr1/c76/1998 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v zákone č. 196/1998 Z. z.
Rozbaliť452/1992 Zb. - Zákon o pestúnskej starostlivosti (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
Rozbaliť266/1949 Zb. - Zákon o dočasných zmenách v niektorých občianskych veciach právnych.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené