Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 14 výsledkov k 21. 10. 2021
Rozbaliť379/2019 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 375/2016 Z. z.
Rozbaliť112/2018 Z. z. - Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
Rozbaliť57/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení o predkladaní a poskytovaní údajov o dani z nehnuteľnosti
Rozbaliť548/2011 Z. z. - Novela zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Rozbaliť406/2011 Z. z. - Zákon o dobrovoľníctve
Rozbaliť582/2004 Z. z. - Zákon o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady s komentárom
Rozbaliť1/2002 Z. z. - Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 28. novembra 2001 vo veci vyslovenia nesúladu čl. 5 všeobecne záväzného nariadenia obce Neverice z 29. apríla 1999 o určení náležitostí miestnych poplatkov v obci Neverice s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a so zákonom Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Rozbaliť473/2001 Z. z. - Nález Ustavného súdu Slovenskej republiky zo 16. októbra 2001 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Nová Ves č. 4/99, ktorým sa upravuje státie, parkovanie a odťahovanie motorových vozidiel na území mesta Spišská Nová Ves s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, so zákonom Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a so z
Rozbaliť174/2000 Z. z. - Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 24. mája 2000 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia mesta Trnava č. 104/1997 o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením na území centrálnej mestskej zóny Trnava v znení zmien a doplnkov s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, so zákonom Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a so
Rozbaliťr1/c6/1992 Zb. - Redakčné oznámenie o oprave chyby
Rozbaliť565/1990 Zb. - Zákon České národní rady o místních poplatcích
Rozbaliť16/1985 Zb. - Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška ministra financií č. 112/1957 Ú.v. o miestnom poplatku z bytov v znení neskorších predpisov
Rozbaliť79/1959 Zb. - Zákon o zrušení dane z predstavení
Rozbaliť32/1946 Zb. - Zákon o sjednocení a úpravě některých poplatkových předpisů.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.