Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 38 výsledkov k 19. 10. 2021
Rozbaliť273/2021 Z. z. - Novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
Rozbaliť180/2013 Z. z. - Zákon o organizácii miestnej štátnej správy
Rozbaliť561/2008 Z. z. - Zákon o príspevku na starostlivosť o dieťa
Rozbaliť254/2007 Z. z. - Zákon o zrušení krajských úradov
Rozbaliť157/2006 Z. z. - Nariadenie o zmene hraníc Vojenského obvodu Lešť a Vojenského obvodu Valaškovce
Rozbaliť627/2005 Z. z. - Zákon o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
Rozbaliť392/2005 Z. z. - Úplné znenie zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov
Rozbaliť583/2004 Z. z. - Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy s komentárom
Rozbaliť596/2003 Z. z. - Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve s komentárom
Rozbaliť525/2003 Z. z. - Zákon o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie
Rozbaliť410/2000 Z. z. - Nariadenie o zmene hraníc Vojenského obvodu Záhorie
Rozbaliť336/2000 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Európskej charty miestnej samosprávy
Rozbaliť313/1998 Z. z. - Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
Rozbaliť262/1998 Z. z. - Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
Rozbaliť201/1998 Z. z. - Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 16. júna 1998 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/1994 zo 6. septembra 1994 v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 1/1995 zo 14. februára 1995 o vydávaní záväzného stanoviska k začatiu, rozšíreniu a zmene podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb podnikajúcich na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto s Ústavou Slovenskej republik
Rozbaliť178/1998 Z. z. - Zákon o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
Rozbaliť167/1998 Z. z. - Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 6. mája 1998 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia obce Horné Obdokovce č. 3/1996 z 26. apríla 1996, ktorým sa vyhlasujú byty vo vlastníctve obce za služobné s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a so zákonom Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami
Rozbaliť115/1998 Z. z. - Zákon o múzeách a galériách
Rozbaliť109/1998 Z. z. - Úplné znenie zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
Rozbaliť281/1997 Z. z. - Zákon o vojenských obvodoch
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.