Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 2 926 výsledkov k 10. 4. 2020
...
Rozbaliť61/2020 Z. z. - Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci
Rozbaliť60/2020 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)
Rozbaliť59/2020 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)
Rozbaliť58/2020 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)
Rozbaliť54/2020 Z. z. - Oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 90/2000 Z. z. o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia o zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov
Rozbaliť53/2020 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Druhého dodatkového protokolu k Svetovému poštovému dohovoru
Rozbaliť40/2020 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o posilnenom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kazašskou republikou na strane druhej
Rozbaliť31/2020 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o hradených poradenských službách medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Medzinárodnou bankou pre obnovu a rozvoj
Rozbaliť23/2020 Z. z. - Oznámenie o Dodatku k Dohode medzi SR a Lotyšskom o vzájomnom zastupovaní pri vydávaní víz
Rozbaliť18/2020 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Srbskej republiky o urovnaní dlhu Srbskej republiky voči Slovenskej republike
Rozbaliť15/2020 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o doplnení Guyanskej kooperatívnej republiky do zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa
Rozbaliť14/2020 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok
Rozbaliť489/2019 Z. z. - Oznámenie o zmene Zmluvy medzi SR a Lotyšskom o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
Rozbaliť488/2019 Z. z. - Oznámenie o zmene Zmluvy medzi SR a Ukrajinou o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
Rozbaliť487/2019 Z. z. - Oznámenie o zmene Zmluvy medzi SR a Belgickom o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a majetku
Rozbaliť486/2019 Z. z. - Oznámenie o zmene Zmluvy medzi ČSSR a Holandskom o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku
Rozbaliť485/2019 Z. z. - Oznámenie o zmene Dohody medzi ČSFR a Luxemburského veľkovojvodstva o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov
Rozbaliť484/2019 Z. z. - Oznámenie o zmenách Zmluvy medzi ČSSR a Indiou o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a Protokol k nej
Rozbaliť483/2019 Z. z. - Oznámenie o zmene Zmluvy medzi SR a Islandom o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
Rozbaliť482/2019 Z. z. - Oznámenie o zmene Dohody medzi SR a Kanadou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené