Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 2 978 výsledkov k 10. 5. 2021
...
Rozbaliť167/2021 Z. z. - Oznámenie o odvolaní výhrady a zmene vyhlásení k Dohovoru o počítačovej kriminalite
Rozbaliť166/2021 Z. z. - Oznámenie o nadobudnutí platnosti zmien príloh A a B Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí
Rozbaliť165/2021 Z. z. - Oznámenie o nadobudnutí platnosti Protokolu, ktorým sa mení názov Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí
Rozbaliť162/2021 Z. z. - Oznámenie o uzatvorení Dohody medzi SR a Maltou o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností
Rozbaliť139/2021 Z. z. - Oznámenie o nadobudnutí platnosti Dohody o partnerstve medzi EÚ a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Arménskou republikou
Rozbaliť136/2021 Z. z. - Oznámenie o uzavretí Protokolu o zmene Dohody o zriadení a činnosti Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce a Štatútu Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce
Rozbaliť122/2021 Z. z. - Oznámenie o predĺžení platnosti Zmluvy o európskom spolupracujúcom štáte medzi SR a Európskou vesmírnou agentúrou
Rozbaliť113/2021 Z. z. - Oznámenie o čiastočnom odvolaní výhrady a doplnení vyhlásení k Druhému dodatkovému protokolu k Európskemu dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach
Rozbaliť112/2021 Z. z. - Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)
Rozbaliť43/2021 Z. z. - Oznámenie k Lisabonskej dohode o ochrane označení pôvodu a o medzinárodnom zápise označení pôvodu a k Ženevskému aktu o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach
Rozbaliť22/2021 Z. z. - Oznámenie o Dohode v oblasti školstva, jazykového vzdelávania, univerzitnej a vedeckej spolupráce medzi SR a Francúzskom na roky 2021 – 2024
Rozbaliť21/2021 Z. z. - Oznámenie o ukončení platnosti Dohody medzi ČSFR a Fínskom o podpore a ochrane investícií
Rozbaliť20/2021 Z. z. - Oznámenie o ukončení platnosti Dohody medzi SR a Chorvátskom o podpore a vzájomnej ochrane investícií v znení Dodatkového protokolu
Rozbaliť19/2021 Z. z. - Oznámenie o ukončení platnosti Dohody SR a Maďarskom o podpore a vzájomnej ochrane investícií
Rozbaliť18/2021 Z. z. - Oznámenie o ukončení platnosti Dohody medzi SR a vládou Malty o podpore a vzájomnej ochrane investícií
Rozbaliť17/2021 Z. z. - Oznámenie o ukončení platnosti Dohody medzi SR a Bulharskom o podpore a vzájomnej ochrane investícií v znení Dodatkového protokolu
Rozbaliť16/2021 Z. z. - Oznámenie o ukončení platnosti Dohody medzi ČSFR a Dánskym kráľovstvom o podpore a vzájomnej ochrane investícií
Rozbaliť12/2021 Z. z. - Oznámenie o nadobudnutí platnosti Dohody o ukončení bilaterálnych investičných zmlúv medzi členskými štátmi Európskej únie
Rozbaliť11/2021 Z. z. - Oznámenie o zmenách a doplneniach Dohody medzi SR a Indonéziou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov
Rozbaliť7/2021 Z. z. - Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.