Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 2 969 výsledkov k 2. 3. 2021
...
Rozbaliť43/2021 Z. z. - Oznámenie k Lisabonskej dohode o ochrane označení pôvodu a o medzinárodnom zápise označení pôvodu a k Ženevskému aktu o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach
Rozbaliť22/2021 Z. z. - Oznámenie o Dohode v oblasti školstva, jazykového vzdelávania, univerzitnej a vedeckej spolupráce medzi SR a Francúzskom na roky 2021 – 2024
Rozbaliť21/2021 Z. z. - Oznámenie o ukončení platnosti Dohody medzi ČSFR a Fínskom o podpore a ochrane investícií
Rozbaliť20/2021 Z. z. - Oznámenie o ukončení platnosti Dohody medzi SR a Chorvátskom o podpore a vzájomnej ochrane investícií v znení Dodatkového protokolu
Rozbaliť19/2021 Z. z. - Oznámenie o ukončení platnosti Dohody SR a Maďarskom o podpore a vzájomnej ochrane investícií
Rozbaliť18/2021 Z. z. - Oznámenie o ukončení platnosti Dohody medzi SR a vládou Malty o podpore a vzájomnej ochrane investícií
Rozbaliť17/2021 Z. z. - Oznámenie o ukončení platnosti Dohody medzi SR a Bulharskom o podpore a vzájomnej ochrane investícií v znení Dodatkového protokolu
Rozbaliť16/2021 Z. z. - Oznámenie o ukončení platnosti Dohody medzi ČSFR a Dánskym kráľovstvom o podpore a vzájomnej ochrane investícií
Rozbaliť12/2021 Z. z. - Oznámenie o nadobudnutí platnosti Dohody o ukončení bilaterálnych investičných zmlúv medzi členskými štátmi Európskej únie
Rozbaliť11/2021 Z. z. - Oznámenie o zmenách a doplneniach Dohody medzi SR a Indonéziou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov
Rozbaliť7/2021 Z. z. - Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok
Rozbaliť6/2021 Z. z. - Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok
Rozbaliť452/2020 Z. z. - Oznámenie o podpísaní Zmluvy medzi SR a ČR o aktualizácii hraničného dokumentárneho diela
Rozbaliť335/2020 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o skončení platnosti Dohovoru medzi Slovenskou republikou a Holandským kráľovstvom vzhľadom na Arubu týkajúceho sa automatickej výmeny informácií ohľadom príjmu z úspor vo forme výplat úroku
Rozbaliť327/2020 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplnení Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku vo vzájomných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Bosnou Hercegovinou – vyhlásenie v Zbierke zákonov SR
Rozbaliť256/2020 Z. z. - Oznámenie o ukončení platnosti Dohody medzi ČSFR a Švédskom o podpore a vzájomnej ochrane investícií a Protokolu k nej
Rozbaliť249/2020 Z. z. - Oznámenie o Dohode medzi SR a Čínou o vzájomnom uznávaní vysokoškolských diplomov, vysvedčení a akademických titulov
Rozbaliť239/2020 Z. z. - Oznámenie zmene Zmluvy medzi SR a Kazašskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
Rozbaliť238/2020 Z. z. - Oznámenie zmene Zmluvy medzi SR vládou Ruskej federácie o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku
Rozbaliť231/2020 Z. z. - Oznámenie o Zmluve medzi SR a Kóreou o zamedzení dvojitého zdanenia
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.