Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 3 291 výsledkov bez obmedzenia účinnosti
...
Rozbaliť251/2021 Z. z. - Oznámenie o nadobudnutí platnosti Protokolu č. 15 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd
Rozbaliť227/2021 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o stanovení podmienok využívania určenej časti vzdušného priestoru Slovenskej republiky v súvislosti s poskytovaním letových prevádzkových služieb určeným ukrajinským poskytovateľom leteckých navigačných služieb na Medzinárodnom Letisku Užhorod
Rozbaliť226/2021 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o nadobudnutí platnosti zmien Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID)
Rozbaliť225/2021 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o nadobudnutí platnosti zmien v prílohách k Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN)
Rozbaliť224/2021 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o sukcesii Slovenskej republiky do Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori z roku 1974 ku dňu 1. januára 1993
Rozbaliť200/2021 Z. z. - Oznámenie o ukončení platnosti Dohody medzi ČSFR a Rakúskom o podpore a vzájomnej ochrane investícií
Rozbaliť167/2021 Z. z. - Oznámenie o odvolaní výhrady a zmene vyhlásení k Dohovoru o počítačovej kriminalite
Rozbaliť166/2021 Z. z. - Oznámenie o nadobudnutí platnosti zmien príloh A a B Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí
Rozbaliť165/2021 Z. z. - Oznámenie o nadobudnutí platnosti Protokolu, ktorým sa mení názov Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí
Rozbaliť162/2021 Z. z. - Oznámenie o uzatvorení Dohody medzi SR a Maltou o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností
Rozbaliť139/2021 Z. z. - Oznámenie o nadobudnutí platnosti Dohody o partnerstve medzi EÚ a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Arménskou republikou
Rozbaliť136/2021 Z. z. - Oznámenie o uzavretí Protokolu o zmene Dohody o zriadení a činnosti Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce a Štatútu Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce
Rozbaliť122/2021 Z. z. - Oznámenie o predĺžení platnosti Zmluvy o európskom spolupracujúcom štáte medzi SR a Európskou vesmírnou agentúrou
Rozbaliť113/2021 Z. z. - Oznámenie o čiastočnom odvolaní výhrady a doplnení vyhlásení k Druhému dodatkovému protokolu k Európskemu dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach
Rozbaliť112/2021 Z. z. - Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)
Rozbaliť43/2021 Z. z. - Oznámenie k Lisabonskej dohode o ochrane označení pôvodu a o medzinárodnom zápise označení pôvodu a k Ženevskému aktu o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach
Rozbaliť22/2021 Z. z. - Oznámenie o Dohode v oblasti školstva, jazykového vzdelávania, univerzitnej a vedeckej spolupráce medzi SR a Francúzskom na roky 2021 – 2024
Rozbaliť21/2021 Z. z. - Oznámenie o ukončení platnosti Dohody medzi ČSFR a Fínskom o podpore a ochrane investícií
Rozbaliť20/2021 Z. z. - Oznámenie o ukončení platnosti Dohody medzi SR a Chorvátskom o podpore a vzájomnej ochrane investícií v znení Dodatkového protokolu
Rozbaliť19/2021 Z. z. - Oznámenie o ukončení platnosti Dohody SR a Maďarskom o podpore a vzájomnej ochrane investícií
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.